Thursday, 8 December 2011

SIFAT RASUL


SIFAT WAJIB RASUL
SIDDIQ
BENAR

AMANAH
JUJUR

TABLIGH
MENYAMPAIKAN

FATONAH
BIJAKSANA

SIFAT MUSTAHIL RASUL
AL-KIZBU
DUSTA

AL-KHIANAH
PECAH AMANAH

AL-KITMAN
MENYEMBUNYIKAN

AL-BALADAH
BODOH


SIFAT HARUS RASUL

SAMA SEPERTI SIFAT MANUSIA BIASA YANG TIDAK MENJEJASKAN KERASULANNYA.


No comments:

Post a Comment